คอร์ดอูคูเลเล่ : Db13 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Db13

ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ Db13วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Db13คอร์ด Db13 นอกเว็บคอร์ดอูคูเลเล่ฝึกจับคอร์ด ทาบ

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Db13 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ