คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Db7sus4

ฝึกจับคอร์ด ทาบคอร์ด Db7sus4 ในวิธีจับคอร์ด Db7sus4 ง่าย ๆคอร์ด Db7sus4 ทั้งหมดคอร์ด Db7sus4 ทาบ

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Db7sus4 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Bbsus4/G D#13 C/C# C#aug/F# Fsus2/Gb Bm/D# Gdim Dbsus4/G A#11

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์