คอร์ดอูคูเลเล่ : Db9 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Db9

คอร์ด Db9 นอกวิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Db9คอร์ด Db9 ทั้งหมดวิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Db9เทคนิคจับคอร์ด Db9
Different Ukulele Chords Style

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Db9 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ