คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Dbmaj7

ฝึกจับคอร์ด ทาบฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ฝึกจับคอร์ด Dbmaj7คอร์ด Dbmaj7 ทั้งหมดจับคอร์ด Dbmaj7 อูคูเลเล่

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Dbmaj7 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Cdim/E Bm7 G#/D A/Bb Csus4/A# Cm/B Fdim/Db Ebsus2/Db Fdim/A

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์