คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ E6

ฝึกจับคอร์ด E6ฝึกคอร์ด E6 ทาบคอร์ด E6 ทาบ ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆคอร์ด E6 ทั้งหมด

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ E6 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

D7sus4 D#/F# Gbm/Bb A#/C Asus4/F A#dim/C Gbdim/Db Fsus4/Ab D#dim/A#

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์