คอร์ดอูคูเลเล่ : Eadd9 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Eadd9

เว็บคอร์ดอูคูเลเล่วิธีจับคอร์ด Eadd9 ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด Eadd9 อูคูเลเล่วิธีจับคอร์ด Eadd9 วิธีจับคอร์ด Eadd9 ง่าย ๆ

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Eadd9 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ