คอร์ดอูคูเลเล่ : Eb/Ab จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Eb/Ab

การจับคอร์ด Eb/Ab อูคูเลเล่จับคอร์ด Eb/Ab อูคูเลเล่ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ Eb/Abวิธีจับคอร์ด Eb/Ab อูคูเลเล่ฝึกจับคอร์ด Eb/Ab
Slash Chord, Over Chord เป็นการเล่นโน๊ตคอร์ดตัวหน้า ส่วนคอร์ดตัวหลังเครื่องหมาย / เล่นโน๊ตเบสของคอร์ดนั้น ๆ ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง.

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Eb/Ab ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ