คอร์ดอูคูเลเล่ : Ebsus2 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Ebsus2

คอร์ด Ebsus2 อูคูเลเล่คอร์ด Ebsus2 นอกการจับคอร์ด Ebsus2จับคอร์ด Ebsus2 อูคูเลเล่คอร์ด Ebsus2 ใน
Different Ukulele Chords Style

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Ebsus2 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ