คอร์ดอูคูเลเล่ : Em6 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Em6

คอร์ด Em6 ในเว็บคอร์ดอูคูเลเล่ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ Em6เรียนจับคอร์ด Em6คอร์ด Em6 อูคูเลเล่

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Em6 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ