คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Em9

ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ฝึกจับคอร์ด ทาบเทคนิคจับคอร์ด Em9ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Em9 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Gsus2/D# Emaj7 Baug/Db Dbdim/D Adim/Gb A#sus2/F# Gdim/Gb Absus4/A# F#dim/F

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์