คอร์ดอูคูเลเล่ : Fdim จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Fdim

วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Fdimจับคอร์ด Fdim ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด Fdim ง่าย ๆฝึกจับคอร์ด Fdimฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆ
Different Ukulele Chords Style

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Fdim ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ