คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Fm

ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ Fmคอร์ด Fm ในคอร์ด Fm ทาบ การจับคอร์ด Fmฝึกจับคอร์ด Fm

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Fm ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Faug/B Bsus4/G# Bbsus4/A Baug/F Ebadd9 Gaug/A# Bbaug Dbsus4/D Daug/C

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์