คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ G#

จับคอร์ด G# อูคูเลเล่วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ G#ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆฝึกจับคอร์ด G#จับคอร์ด G# ง่าย ๆ

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ G# ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Bbsus2/F# Bdim/A# Caug/Eb D#sus2/A D#13 Ebsus4/G A#sus2/D# C#sus2/A# Abdim/F

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์