คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ G

จับคอร์ด G อูคูเลเล่จับคอร์ด G อูคูเลเล่การจับคอร์ด G อูคูเลเล่การจับคอร์ด G อูคูเลเล่คอร์ด G ใน

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ G ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Dbdim/Gb Bdim/C# F#dim/G# Baug/A# Fsus4/F# B/Ab Asus4/Bb D#sus2/B Db/A#

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์