คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ G11

การจับคอร์ด G11 อูคูเลเล่คอร์ด G11 นอกคอร์ด G11 ทาบ วิธีการจับคอร์ด G11วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ G11

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ G11 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Ebsus4/D Abdim/A# C#m Abaug/Bb G#sus4/C Bbsus2/C# F#m/C Abdim/Bb C/C#

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์