คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ G7sus4

ฝึกคอร์ด G7sus4 ทาบวิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ G7sus4วิธีจับคอร์ด G7sus4 ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด G7sus4 ง่าย ๆฝึกคอร์ดอูคูเลเล่

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ G7sus4 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Csus2/Ab Am9 Gbm/D# C#dim/F# C#/A Asus4/F# F#sus2/Eb Bsus2/F G#m7

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์