คอร์ดอูคูเลเล่ : Gb6 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Gb6

ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆคอร์ด Gb6 ทั้งหมดวิธีจับคอร์ด Gb6 ง่าย ๆคอร์ด Gb6 นอกจับคอร์ด Gb6
Different Ukulele Chords Style

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Gb6 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ