คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Gbaug

เรียนจับคอร์ด Gbaugตารางคอร์ดอูคูเลเล่ฝึกคอร์ด Gbaug ทาบวิธีจับคอร์ด Gbaug ฝึกจับคอร์ด Gbaug

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Gbaug ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

A9 G#13 Ebm/Ab Csus4/F# Daug/A Dbdim/A D#aug/Ab Am/Db Esus2

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์