คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Gbsus2

คอร์ด Gbsus2 นอกวิธีจับคอร์ด Gbsus2 ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด Gbsus2 ง่าย ๆคอร์ด Gbsus2 จับยังไงจับคอร์ด Gbsus2 ง่าย ๆ

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Gbsus2 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Fsus2/B Bbdim/D# Fm/Db Gaug/F# D#sus2/C Bbaug/C G#aug/G G#sus4/F Csus2/Gb

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์