คอร์ด กลัวความตาย-สามเสนเลเซอร์

เธอเคยได้ยิน เรื่องราวนี้ไหม มีคนคนหนึ่ง ที่ไม่เคยรู้ว่าตัวมีหัวใจไม่เคยคิดว่าต้องทำดีสักแค่ไหนแค่ให้เวลาผ่าน เวียนหมุนไป เรื่องราวที่ฉันเอ่ย เป็นความจริงข้างในที่เก็บไว้ จนมาได้พบเธอคือหัวใจโอ้เธอรู...

เนื้อเพลง: กลัวความตาย - สามเสนเลเซอร์

ศิลปิน สามเสนเลเซอร์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เธอเคยได้ยิน เรื่องราวนี้ไหม มีคนคนหนึ่ง ที่ไม่เคยรู้ว่าตัวมีหัวใจไม่เคยคิดว่าต้องทำดีสักแค่ไหนแค่ให้เวลาผ่าน เวียนหมุนไป* เรื่องราวที่ฉันเอ่ย เป็นความจริงข้างในที่เก็บไว้ จนมาได้พบเธอคือหัวใจโอ้เธอรู้ไหม เธอทำให้ฉันไม่อยากตาย** ฉันอยากหายใจ เอาไว้ให้นาน.... โอ้ฉันกลัว ความมืดมัว เธอฉันกลัวฉันไม่อยากหายไป...ทุกเศษลมหายใจเก็บเอาไว้เพื่อให้เธอ....เธอรู้ไหมเธอทำให้ฉัน กลัวความตายชีวิตที่เกิดมาเพียงแค่หนึ่งครั้ง กลับเหมือนมีพลังลืมความหลัง ไม่อยากจำให้ฝังใจต่อแต่นี้เธอโปรดจำคำของฉันไว้ว่าชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ ฉันจะขอทำเพื่อเธอ(ซ้ำ *, **)...(ซ้ำ **)ชีวิตที่ฉันมีอยู่ โลกนี้ยังมียังมีความหมาย นั่นเพราะมีเธอ ฉันมีเธอ ฉันจึงยังหายใจหากฉันไม่มีเธออยู่ชีวิตจะเป็นเช่นไร เธอรู้ไหมเธอทำให้ฉัน กลัวความตาย.....