คอร์ด กล้วยไข่-เฉลียง

เกิดสงครามพันครั้ง เด็กก็ยังสวยงาม เป็นเพียงแค่สงคราม ความเดียงสาเท่าเดิมกล้วยน้ำว้าเวลาสุกงอม อีกกล้วยหอมกินแล้วชื่นใจ ฉันชอบกล้วยไข่ เพราะมันไม่มีกระดูกกล้วยหักมุกเผาสุกกินดี กล้วยบ...

เนื้อเพลง: กล้วยไข่ - เฉลียง

ศิลปิน เฉลียง | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เกิดสงครามพันครั้ง เด็กก็ยังสวยงาม เป็นเพียงแค่สงคราม ความเดียงสาเท่าเดิมกล้วยน้ำว้าเวลาสุกงอม อีกกล้วยหอมกินแล้วชื่นใจ ฉันชอบกล้วยไข่ เพราะมันไม่มีกระดูกกล้วยหักมุกเผาสุกกินดี กล้วยบวชชีไม่รู้อยู่ไหน ฉันชอบกล้วยไข่ เพราะมันไม่มีกระดูก* ลัล ลัล ลา เด็กน้อยสารภี ลัล ลัล ลา ไม่ยอมฟังครู ลัล ลัล ลา ครูเงื้อไม้ตี ลัล ลัล ลา สารภีตีตอบเอาปืนยิง แล้วโยนระเบิดซ้ำ ตีจนคมำ แล้วโยนมาใหม่ กลับมาบรรเลง ร้องเพลงกล้วยไข่จับมือร่วมร้องเข้าไว้ ไม่มีกระดูกแปลกใจจริงแขกชอบอะไร ลูกหยี เม็ดกวยจี๊ แตงไทย แขกชอบกล้วยไข่ เพราะมันไม่มีกระดูกแปลกใจจังฝรั่งชอบอะไร ฮอตดอก แซนด์วิชก็ไม่ใช่ ฝรั่งชอบกล้วยไข่ เพราะมันไม่มีกระดูก(ซ้ำ *)กระดูก กระดูก กระดูก กระดูก เกิดสงครามพันครั้ง เด็กก็ยังสวยงาม เป็นเพียงแค่สงครามความเดียงสาเท่าเดิม