คอร์ด ขณะที่หายใจ-River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi)

อยากจะทำอย่างที่ตั้งใจ แต่ถ้าไม่ทำวันนี้จะให้ไปทำเมื่อไหร่ มันก็เป็นแบบนี้แหละ จะลืมก็เรื่องเดิม ๆ แบบนี้แหละ ไม่รู้จะเดินอย่างไรก็เพราะไม่มีเป้าหมาย อย่างปล่อยให้มันสายไป ในขณะที่หายใจ อย่างปล่อยให้มันสายไป ในขณะที่หายใจ

เนื้อเพลง: ขณะที่หายใจ - River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi)

ศิลปิน River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
อย่าปล่อยให้มันสายไป ในขณะที่หายใจ
อย่าปล่อย ให้มันสายไป ในขณะที่หายใจ
บางครั้งหนึ่งวินาทีนั้น ก็สายไป รู้สึกว่า
ไม่ได้พูดมันเหมือนว่าไม่ได้หายใจ อยากจะ
ชั่งแม่งและทิ้งแม่งและปล่อยเมิน แต่มันยัง
คงติดและบางสิ่งจะต้องทำ ความรู้สึกเสียใจ
ไม่อาจ จะหายในหนึ่งวัน ไม่อาจจะชดใช้
เพียงเพราะวาง เงินไว้หลายพัน และชีวิต
ยังต้องเดินและก็เดิน มันไม่มีบังเอิญอยาก
จะเมินคุณก็เชิญ มันยังเป็นวัฎจักร
ที่เราไม่อาจจะหลุดพ้น ทำงานหนักจน
กายพังมันก็ ต้องเจอกันทุกคน คุณเคยคิดว่า
โลกเหลี่ยมแต่ความ เป็นจริงมันกลับกลม
อย่ามองว่ามันดีเพราะมันเลว ได้ในทุกคน
ยังคงสับสนวกวนและวุ่นวาย เอาทุกเรื่อง
มาใส่ใจแบบนี้ก็กลุ้มตาย บางอย่างไม่
อยากทำก็ให้รู้จักปฎิเสธ อยากจะเป็น
ตัวเองทำอะไรเพื่อตัวเอง----------* อยากจะทำอย่างที่ตั้งใจ แต่ถ้าไม่ทำ
วันนี้จะให้ไปทำเมื่อไหร่ มันก็เป็นแบบนี้แหละ----------จะลืมก็เรื่องเดิม ๆ แบบนี้แหละ ไม่รู้จะเดิน
อย่างไรก็เพราะไม่มีเป้าหมาย----------** อย่างปล่อยให้มันสายไป ในขณะที่หายใจ
อย่างปล่อยให้มันสายไป ในขณะที่หายใจ----------มันก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละ
มีแต่เรื่องเดิม ๆ ทำให้ฉันเป็นแบบนี้แหละ ก็เป็น
แบบนี้แหละ ก็เป็นแบบนี้แหละ ชีวิตของฉัน
ทุกวัน เป็นแบบนี้แหละ เหมือนอยู่ในกฎของ
การเล่นแร่แปรธาตุ เมื่อได้สิ่งหนึ่งก็เสียสิ่งหนึ่ง
นั้นมันเป็นเรื่อง แฟร์มาก แม้ในนาทีถ้าต้อง
เสียความฝัน เหมือนนาย ฝันที่ทำหน้าที่จะไม่
เสียดายในภายหลัง ชีวิตนึ่งก็เป็นแค่บท
เหมือนในละคร ขณะที่หายที่หายใจคือการ
ดำเนินในเเต่ละตอน ไม่รู้ตัวเองก็เดินดิ เลือกจาก
มุมเดิม ๆ ดิ ชีวิตที่ต้องเผชิญก็มีแต่เรื่องซ้ำ ๆ
เดิม ๆ นิ่ เมิน ๆ ดิ ไม่รู้ตัวเองก็เดินดิ เลือกจาก
มุมเดิม ๆ ดิ ชีวิตที่ต้องเผชิญก็มีแต่เรื่องซ้ำ ๆ
เดิม ๆ นิ่ เมิน ๆ ดิ----------(ซ้ำ *, **) ----------ก่อนจะสายไป อย่ามันให้หมดลมหายใจ
เหมือนดอกไม้ที่ขาดโอ้แม่กานดาอดร้อยมาลัย
ชีวิตที่ขาดกลอนชีวิตในผันมันขาดตอน
อยู่ในสังคม ที่ใช้ชีวิตแสดงละคร เป็นคนรวย
ที่มีคำเพียงเงินทอง ความฝันฉันก็มีและอยาก
จะเดินตามไป แต่หน้าที่ การงานฉันไม่อาจทำตามใจ ใครจะว่าอะไร ก็ปล่อยเขาเดินกันไป
ฉันอยากจะเดินตามฉัน ไม่อยากเดินตามใคร
ต้องคว้าฝันและทิ้งงาน พรุ่งนี้จะกินอะไร
จะเลือกฝันหรือเลือกงาน ก็อยากไว้อาลัย
ชีวิตทีเหลือ มันเป็นของงาน เป็นของฉัน
เป็นของฝัน หรือว่ามันเป็นของใคร หรือว่ามัน
เป็นของใคร----------(ซ้ำ **, *, *)
ป้ายกำกับ: John Takashi), Maiyarap, คอร์ด ขณะที่หายใจ, ขณะที่หายใจ River Rhyme (BlackSheepRR, John Takashi) spotify 4sh mp3 joox