คอร์ด ขอนไม้กับเฮือ-ไนท์ อาร์สยาม

โข่โหล่ เข่เหล่ ในทะเล ลมพัดเซเหว้ลอยมาไกล เป็นจั่งขอนไม้บ่มีทิศทาง เบิ่งแงงเจ้าของไปเหงาๆกลางคืนกะหนาวจนเป็นตาซัง บ่เหลือความหวังอิหยังเลย มื้อหนึ่งผู้สาวลอยน้ำมาเอามือซ่าวหาขอนไม้เอาไว้ คึดหวังในใจล...

เนื้อเพลง: ขอนไม้กับเฮือ - ไนท์ อาร์สยาม

ศิลปิน ไนท์ อาร์สยาม | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
โข่โหล่ เข่เหล่ ในทะเล ลมพัดเซเหว้ลอยมาไกล เป็นจั่งขอนไม้บ่มีทิศทาง เบิ่งแงงเจ้าของไปเหงาๆกลางคืนกะหนาวจนเป็นตาซัง บ่เหลือความหวังอิหยังเลย มื้อหนึ่งผู้สาวลอยน้ำมาเอามือซ่าวหาขอนไม้เอาไว้ คึดหวังในใจละซอยให้โตลอย อยากพาเจ้าส่งไปฮอดฝั่งพื้นดินทางพู้นยังถ่าคอย แฮงมีเหลือน้อย สิไปจั่งได๋ คั่นมีเฮือจั๊กลำลอย มาเจ้ากะอย่าเฮ็ดซักซ้า เฝ้าขึ้นเฮือไป** ซำกับอ้ายเป็นจั่งขอนไม้ ต่อให้ฮักเจ้าหลายปานใด๋ เพพังไป พึ่งพากะได้บ่โดนซำกับอ้ายละเป็นจั่งขอนไม้ เกาะฮอยคอสิได้จั๊กมื้อ อย่าซูดื้อ ฝั่งฝันให้เฮือพาเจ้าไปโข่โหล่ เข่เหล่ ในทะเล ลมพัดเซเหว้ไปตามประสา ขอนไม้คือว่าสิไปไสไกลบ่อยากให้จมน้ำตายกัน บ่ยอมให้ฝันของเจ้าสลาย เมื่ออ้ายจมหาย ให้เจ้ายังมีหวัง* ฮักน้องจนใจสิขาด ฮักน้องจนใจสิขาด อ้ายเลยบ่อยากเห็นเจ้าทุกข์ทน อ้ายมันจนคนซำขอนไม้พาเจ้าไปบ่ไกลดอกหนอ อ้ายดีบ่พออย่ารอเด้อหล้า ขึ้นเฮือ ไปสาคนดีของ อ้าย(ซ้ำ **, *)