คอร์ด ขอบคุณแฟนเพลง-ยอดรัก สลักใจ

ขออยู่คู่แฟนเพลง ไม่เคยคิดว่าเก่ง หรือดังกว่าใคร ๆ เพราะคุณผู้ฟังนั้นยิ่งใหญ่ ที่เป็นแรงใจให้ผมดังมา ขอองค์เทวา สถิตย์ฟากฟ้ายิ่งใหญ่

เนื้อเพลง: ขอบคุณแฟนเพลง - ยอดรัก สลักใจ

คำร้อง : อ. บุญเลิศ จารุเพ็ง | ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
พระคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่
ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมา----------ขอกราบ... ขอบคุณที่ได้รับไออุ่น
การุณจากแฟนเพลง ผมแสนชื่นใจหายวังเวง
เมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจ น้ำใจไมตรี...
จากแฟนเพลงทุก ๆ ที่ ปราณีหลั่งไหล...
ผมขอฝากนาม ยอดรักเอาไว้
โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไป----------* ขออยู่คู่แฟนเพลง ไม่เคยคิดว่าเก่ง
หรือดังกว่าใคร ๆ เพราะคุณผู้ฟังนั้นยิ่งใหญ่
ที่เป็นแรงใจให้ผมดังมา ขอองค์เทวา
สถิตย์ฟากฟ้ายิ่งใหญ่ คุ้มภัยให้ท่านเถิดหนา
ขอจงเชื่อใจไว้เถิดว่า ตราบชั่วชีวาไม่ลืมแฟนเพลง----------(ซ้ำ *)