คอร์ด ข่าวดี-คาราบาว

มีข่าวดีมาบอก เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา) ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)...(ซ้ำ )หูได้ยินได้เห็นมากะตา หาได้มาเล่าขานหลอกใคร เห็นเขาพูดเขาคุยกันใหญ่โตความอดโซต้องแก้ไขให้หมดไป คนทั้งหมดทั้งเ...

เนื้อเพลง: ข่าวดี - คาราบาว

ศิลปิน คาราบาว | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
มีข่าวดีมาบอก* เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา) ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)...(ซ้ำ *)หูได้ยินได้เห็นมากะตา หาได้มาเล่าขานหลอกใคร เห็นเขาพูดเขาคุยกันใหญ่โตความอดโซต้องแก้ไขให้หมดไป คนทั้งหมดทั้งเมืองมีกินมีใช้ ประเทษไทยให้มีแต่คนร่ำรวย(ซ้ำ *)ใครเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาฟรี หมอมากมีพยาบาลมากมาย มีโรงหมอเอาไว้รอรักษาตั้งขึ้นมาไม่หวังแต่ค้ากำไร คนทั้งหมดทั้งเมืองมียามีหมอ ไม่ต้องเข้าคิวรอ หอ มอ ออ หมอ** เสียงร่ำลือ เสียงเล่าลือถึงข่าวดี ข่าวดี ๆ ยังเงี๊ยะ มีหรือใครไม่ถูกใจ นึก นึก นึกถึงวันใหม่นึกอยากจะให้มันถึงไว ๆ ฝัน ฝัน ฝันถึงวันใหม่ คงสดใสสวยงาม(ซ้ำ *)หูได้ยินได้เห็นมากะตา หาได้มาเล่าขานหลอกใคร เห็นเขาพูดเขาคุยกันใหญ่โตความอดโซต้องแก้ไขให้หมดไป คนทั้งหมดทั้งเมืองมีที่ทำกิน มีที่ดินให้ชาวนาชาวสวน(ซ้ำ *)เพาะพันธุ์พืชพันธุ์ข้าวแจกฟรี ปุ๋ยมากมียาฆ่าแมลงมากมาย ข้าราชการก็คอยให้คำปรึกษาไม่มีนายหน้าที่เอาแต่ค้ากำไร คนทั้งหมดทั้งเมืองมีงานมีเงิน ไม่ระหกระเหินเดินหนีที่นา(ซ้ำ **)...(ซ้ำ *)หูได้ยินได้เห็นมากะตา หาได้มาเล่าขานหลอกใคร เห็นเขาพูดเขาคุยกันใหญ่โตความอดโซต้องแก้ไขให้หมดไป คนทั้งหมดทั้งเมืองมีวิชาความรู้ ให้คุณครูได้มีโรงเรียนสั่งสอน(ซ้ำ *)ไม่มีแป๊ะเจี๊ยะ มีแต่เล่าเรียนฟรี หนังซือมากมี สมุดดินสอมากมาย มีโรงเรียนตั้งไวเพียรศึกษาตั้งขึ้นมาไม่เพียงแต่ค้ากำไร คนทั้งหมกทั้งเมืองอ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โอ.เค(ซ้ำ **, *)