คอร์ด คนตีเหล็ก-หงา คาราวาน

ทุ่มกายทุ่มใจเพื่อให้ไทยเป็นไทย ต้องสร้างด้วยไฟที่ลุกโชนโชติแดง เฮ้ไฮ้ฮึบฮึบ มารวมพลังสร้างสังคมที่ดี ตีเข้าไป ตีเข้าไป สร้างโลกสดใสย่อมเสร็จได้ด้วยเรา

เนื้อเพลง: คนตีเหล็ก - หงา คาราวาน

คำร้อง/ทำนอง : สุรชัย จันทิมาธร | เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
สุมไฟให้แรง เหล็กก็แดงคุโชน
เรายกมันขึ้นทั่ง เตรียมถั่งแรงปูดโปน
เฮ้ไฮ้ ฮึบฮึบ เราลงพะเนินบนเหล็กแดงด้วยไฟ
ตีเข้าไป ตีเข้าไป ดัดแปลงรูปใดย่อมเสร็จได้ด้วยแรง----------* ทุ่มกายทุ่มใจเพื่อให้ไทยเป็นไทย 
ต้องสร้างด้วยไฟที่ลุกโชนโชติแดง
เฮ้ไฮ้ฮึบฮึบ มารวมพลังสร้างสังคมที่ดี
ตีเข้าไป ตีเข้าไป สร้างโลกสดใสย่อมเสร็จได้ด้วยเรา----------(ซ้ำ *) ----------ตีเข้าไป ตีเข้าไป สร้างโลกสดใส ย่อมเสร็จได้ด้วยเรา