คอร์ด คนไม่จำเป็น-Getsunova

เพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไป ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน เพราะคนไม่จำเป็น ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการ ยอมจากไปพร้อมนำตา เป็นคนที่ไร้ค่า เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น

เนื้อเพลง: คนไม่จำเป็น - Getsunova

คำร้อง/ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ | เรียบเรียง : ปณต คุณประเสริฐ, คชภัค ผลธนโชติ
อยู่ตรงนี้อยากเป็นคนที่เธอต้องการ
พยายามเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมา
อยากให้เธอรู้ ความจริงข้างใน
ว่าฉันรัก เธอมากเพียงใด แต่สุดท้าย
ผ่านมานานแสนนานเท่าไร ยังคงรอ
ยังลองทุกวิธีทุกทาง เธอไม่เคยเห็น
ฉันในสายตา เป็นเพียงลม ไม่มีตัวตน----------* ทำให้รู้ว่าทำอะไร เธอนั้นไม่เคยสนใจ
ทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมาย----------** เพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไป
ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน
เพราะคนไม่จำเป็น ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้
ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการ
ยอมจากไปพร้อมนำตา เป็นคนที่ไร้ค่า
เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น----------ก็พอรู้ว่าฉันนั้นไม่ดีเลิศเลอ เทียบกับเธอ
ยังไงแล็วก็ไม่คู่ควรสิ่งที่ยังเหลือ
จะทำได้คือคงต้องหายจากชีวิตเธอ----------(ซ้ำ *,**) ...ดนตรี... (ซ้ำ **) ----------พร้อมนำตา เป็นคนที่ไร้ค่า
เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น