คอร์ด ความบังเอิญ-มิคกี้

ก็บอกกับตัวเองบ่อย ๆ ทุกครั้ง อย่าโกรธ อย่าผิดหวัง ที่เธอต้องไป ให้ใจมันยอมรับโดยดี ว่าเธอนั้นไม่ตั้งใจ ทุกสิ่งมันดูร้าย เพราะความบังเอิญ
ฟ้าคงมีคำสั่ง ขีดทางชีวิตให้เดิน ฉันจึง...

เนื้อเพลง: ความบังเอิญ - มิคกี้

ศิลปิน มิคกี้ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ก็บอกกับตัวเองบ่อย ๆ ทุกครั้ง อย่าโกรธ อย่าผิดหวัง ที่เธอต้องไป ให้ใจมันยอมรับโดยดี ว่าเธอนั้นไม่ตั้งใจ ทุกสิ่งมันดูร้าย เพราะความบังเอิญ
* ฟ้าคงมีคำสั่ง ขีดทางชีวิตให้เดิน ฉันจึงต้องเผชิญ เหตุสุดวิสัย
** มันคงเป็นความบังเอิญมากกว่า บังเอิญให้เธอต้องจากฉันไป
*** มันคงเป็นความบังเอิญมากกว่า ที่ฟ้าให้เธอไป ให้เธอกับฉันมีอันต้องจากลา และเธอก็บังเอิญ เบื่อหน่ายพอดี ทุกอย่างในวันนี้ จึงไม่มีราคา พอดีที่ชีวิตตกต่ำ อย่างที่ฟ้าได้สั่งมา และสั่งให้เรานั้น ต้องแยกกันเดิน (ซ้ำ
* /
** / ***) ฉันก็ต้องเป็นคนเก่า มันคงจะเหงาเมื่อเธอจากไป ขอให้พบทางเดินใหม่ เป็นทางที่สดใส (ซ้ำ
** / **) มันคงเป็นความบังเอิญมากกว่า (ซ้ำ
** /
** /
** (Fade Out))