คอร์ด ความรักอยู่ไหน-บอย พิษณุ

ฟ้ามีจริง และฝนก็มีจริงๆ แล้วรักมีจริงหรือไม่มี หาเงื่อนงำ จะค้นและหากี่ที ก็ไม่มีร่องลอย
แต่ทุกครั้ง ที่ใกล้ชิดกันกับเธอ ก็เหมือนมีรักลอยล่องในอากาศ กี่คำถาม ทุกทุกคำที่ขาด ก็ค้นก็พบในสายตาเธอ

เนื้อเพลง: ความรักอยู่ไหน - บอย พิษณุ

ศิลปิน บอย พิษณุ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฟ้ามีจริง และฝนก็มีจริงๆ แล้วรักมีจริงหรือไม่มี หาเงื่อนงำ จะค้นและหากี่ที ก็ไม่มีร่องลอย
* แต่ทุกครั้ง ที่ใกล้ชิดกันกับเธอ ก็เหมือนมีรักลอยล่องในอากาศ กี่คำถาม ทุกทุกคำที่ขาด ก็ค้นก็พบในสายตาเธอ
** ความรักอยู่ไหน นี่ไงอยู่ตรงนี้ ก็ใจบ่งชี้ว่าความรักนี้จึงอยู่ที่เธอ ความรักอยู่ไหน นี้ไงอยู่ตรงนี้ที่ฉันได้เจอ จบการค้นหาหยุดทั้งใจตรงที่เธอ หาใครๆ บนฟ้าหรือในทะเล หารักเท่าไหร่ก็ไม่มี ถามใครๆ ก็หาไม่เจอสักที ไม่มีเบาะแสเลย (* / **) สส