คอร์ด คำตอบของทุกอย่าง-No One Else

เคยมีคำถาม เกิดขึ้นในใจ ว่าชีวิตจะมีใครสักคนไหม หากได้พบเจอ ไม่แน่ใจใครคนนั้น จะรักกัน ได้นานสักแค่ไหน จนเมื่อได้พบกับเธอ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทั้งหัวใจ เปลี่ยนความคิดที่คิดกลัว ให้หาย และหมดไป เพราะร...

เนื้อเพลง: คำตอบของทุกอย่าง - No One Else

ศิลปิน No One Else | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เคยมีคำถาม เกิดขึ้นในใจ ว่าชีวิตจะมีใครสักคนไหม หากได้พบเจอ ไม่แน่ใจใครคนนั้น จะรักกัน ได้นานสักแค่ไหน จนเมื่อได้พบกับเธอ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทั้งหัวใจ เปลี่ยนความคิดที่คิดกลัว ให้หาย และหมดไป *เพราะรักของเธอ ทำให้ฉันมั่นใจ ทำให้เชื่อในความรักที่ค้นหามานาน แค่ฉันมีเธอ ชีวิตจากนี้ก็ไม่ต้องการสิ่งใด เพราะเธอคือคำตอบของทุกอย่าง มีความผิดหวังมากมายเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ตอกย้ำว่าชีวิตฉันคงต้องเดียวดาย จนวันที่เธอเดินเข้ามา ช่วยเติมให้ชีวิตฉันมีความหมาย ความเจ็บช้ำที่แล้วมาก็หาย หาย... และหมดไป ซ้ำ
* เพราะรักของเธอ ทำให้ฉันมั่นใจ ทำให้เชื่อในความรักที่ค้นหามานาน แค่ฉันมีเธอ ชีวิตจากนี้ก็ไม่ต้องการสิ่งใด เพราะเธอ เพราะเธอ... เพราะ... ซ้ำ *