คอร์ดเพลง คำว่าเรา - Peacemaker

แม้ จะต้องรออีกนานเท่าไหร่ จะต้องไปอีกไกลแค่ไหน จะต้องเจอกี่ความเจ็บช้ำ ฉันยอม
จะขอ เพียงคนหนึ่ง จะรัก เพียงคนหนึ่ง ฉันรอ ด้วยหัวใจที่ขอ ขอคำตอบเดียว
ฉันอยากมีคำว่าเรา ฉั...
คอร์ดเพลง คำว่าเรา ของ ศิลปิน Peacemaker เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::แม้ จะต้องรออีกนานเท่าไหร่ จะต้องไปอีกไกลแค่ไหน จะต้องเจอกี่ความเจ็บช้ำ ฉันยอม

เนื้อเพลง: คำว่าเรา - Peacemaker

ศิลปิน Peacemaker | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
แม้ จะต้องรออีกนานเท่าไหร่ จะต้องไปอีกไกลแค่ไหน จะต้องเจอกี่ความเจ็บช้ำ ฉันยอม
* จะขอ เพียงคนหนึ่ง จะรัก เพียงคนหนึ่ง ฉันรอ ด้วยหัวใจที่ขอ ขอคำตอบเดียว
** ฉันอยากมีคำว่าเรา ฉันอยากมีคำว่าผูกพัน ฉันอยู่เพื่อมีสักวัน ได้ตอบตัวเองว่าอยู่เพื่อใคร ฉัน คือเรื่องราวที่ยังไม่จบ คือข้อความที่ยังไม่ครบ คือพื้นดินที่รอต้นไม้ เพียงต้นเดียว (ซ้ำ *, **)...(ซ้ำ **)