คอร์ด คำเหล่านั้นที่ทำให้ฉันสุขใจ-Slur

ถ้าหากมีคำถามในใจ ฉันต้องทำอย่างไร ต้องเก็บมันเอาไว้ในใจ ต้องฝืนต้องทนต่อไป เส้นทางที่ต้องเผชิญ ทางเดินที่เราต้องผ่าน ไม่มีอะไรได้มา ง่ายดายเสมอ เพียงแค่เผลอ ถ้าเธอว่าไม่สาย ไม่เปลี่ยนใจ หากเธอว่าไ...

เนื้อเพลง: คำเหล่านั้นที่ทำให้ฉันสุขใจ - Slur

ศิลปิน Slur | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ถ้าหากมีคำถามในใจ ฉันต้องทำอย่างไร ต้องเก็บมันเอาไว้ในใจ ต้องฝืนต้องทนต่อไป* เส้นทางที่ต้องเผชิญ ทางเดินที่เราต้องผ่าน ไม่มีอะไรได้มา ง่ายดายเสมอ เพียงแค่เผลอ** ถ้าเธอว่าไม่สาย ไม่เปลี่ยนใจ หากเธอว่าไม่ช้า ไม่ถอดใจ สิ่งเดียวที่มีค่ากว่าสิ่งใดคำเหล่านั้น ที่ทำให้ฉันสุขใจถ้าหากต้องผิดหวังในใจ ต้องรับต้องฟังจากใคร จะเปิดใจเอาไว้ทำไม ถ้าสุดท้ายก็ต้องเสียใจ(ซ้ำ *, **)ฉันจะทำต่อไป ฉันจะทำต่อไป(ซ้ำ *, **)ไม่เปลี่ยนใจ ฉันไม่ถอดใจ สิ่งเดียวที่มีค่า กว่าสิ่งใด คำเหล่านั้น ที่ทำให้ฉันสุขใจ