คอร์ด จันทร์เหงา-Paradox

เมื่อรัก ไออุ่น นุ่มละมุนดังแสงจันทร์ ที่มากล่อมใจฉัน ทอฝันไปถึงเธอ ขอบฟ้า ทำให้เราห่างกัน ลมกระซิบเหงาฝาก ใจคิดถึงเธอ แม้ยามที่สองเราอยู่ห่างกัน
ใฝ่หา รัก ขอมีเธอชิดใกล้ ตอนนี้เธอจะอยู่หนใด แต่...

เนื้อเพลง: จันทร์เหงา - Paradox

ศิลปิน Paradox | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เมื่อรัก ไออุ่น นุ่มละมุนดังแสงจันทร์ ที่มากล่อมใจฉัน ทอฝันไปถึงเธอ ขอบฟ้า ทำให้เราห่างกัน ลมกระซิบเหงาฝาก ใจคิดถึงเธอ แม้ยามที่สองเราอยู่ห่างกัน
* ใฝ่หา รัก ขอมีเธอชิดใกล้ ตอนนี้เธอจะอยู่หนใด แต่ความ รัก นิรันดร์
** ยังละเมอถึงเธอแม้ยามฝัน มองพระจันทร์เห็นความรักหรือเปล่า กลัวว่าเธออยู่ไกลใจเหน็บหนาว ยามที่เราห่างกัน (ซ้ำ *) จันทร์เจ้าเอยช่วยเป็นเพื่อนยามเหงา คอยคุ้มครองให้เธอได้หรือเปล่า วอนแสงจันทร์ส่องใจให้คลายหนาว ยามที่เธอเหงาใจ ว่าเธออยู่หนใด ว่าตอนนี้อยู่กับใคร ว่าตอนนี้เธออยู่แห่งใด พระจันทร์ ปกคลุมด้วยรัก รักติดตราตรึง คุ้มครองให้เธอได้ปลอดภัย ว่าเธออยู่แห่งไหน ว่าจันทร์เหงา ว่าจันทร์เหงา ว่าจันทร์เหงา ว่าจันทร์เหงา ว่าจันทร์เหงา ว่าจันทร์เหงา ว่าจันทร์เหงา ว่าจันทร์เหงา ว่าจันทร์เหงา รักติดตราตรึง ว่าเธออยู่หนใด เหงา (Fade out)