คอร์ด จากวันนั้นที่-Art Lasthoper

จากวันนั้นที่เราได้จากกัน เธอจงรู้ว่าฉันยังห่วงและยังเฝ้าคิดถึงอยู่ทุกครา จันทราเอ๋ยวอนเธอให้อยู่ อยู่ทุกวันแม้ยามหลับ..ฝัน ก็ยังคงอยู่ รู้ ว่าเธอเดินจากไป เธอ..ยังคิดถึงกันอยู่ไหม ใน...

เนื้อเพลง: จากวันนั้นที่ - Art Lasthoper

ศิลปิน Art Lasthoper | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
จากวันนั้นที่เราได้จากกัน เธอจงรู้ว่าฉันยังห่วงและยังเฝ้าคิดถึงอยู่ทุกครา จันทราเอ๋ยวอนเธอให้อยู่ อยู่ทุกวันแม้ยามหลับ..ฝัน ก็ยังคงอยู่ รู้ ว่าเธอเดินจากไป เธอ..ยังคิดถึงกันอยู่ไหม ในวันที่ยังคงหลับตาพร่ำเพ้อ ตื่นละเมอฝัน คำว่าลาจากเธอ เธอ...แคเพียงพบเธอสักครั้ง จะวอนขอแค่เพียง ภาวนาฟ้า โปรดเมตตาฉัน ให้ฉันได้บอกรักเธอสักที