คอร์ด ชาวนาอาลัย-คนด่านเกวียน

หนังต้องแอกคราวไถใครจะฟัน คราดและไถหักลงสะบั้น... ไถไม่ไหว คันนาที่กิ่วใครเล่าจะขุดดินใส่... ควายน้อยเกิดใหม่ใครจะผูกสนตะพาย

เนื้อเพลง: ชาวนาอาลัย - คนด่านเกวียน

คำร้อง/ทำนอง : พระไม้, อิศรา อนันตทัศน์ | อัลบั้ม: เด็กปั๊ม
เสียงสวดคาถาภาษาบาลี
ในงานศพทิดจันดีที่โศกศัลย์
สวดส่งวิญญาณเขาให้ไปสู่สวรรค์
ท่ามกลางกลิ่นควันธูปเทียนคละคลุ้ง----------ลูกเมียพี่น้องซึ่งเป็นชาวนา
ทุกคนต่างหลั่งน้ำตาคาท้องทุ่ง
ผืนนาย่อยยับขาดคนเฝ้าคอยปรับปรุง
เพื่อนบ้านมามุง... เพื่อไว้อาลัย----------* หนังต้องแอกคร่าวไถใครจะฟั่น
คราดและไถหักลงสะบั้น... ไถไม่ไหว
คันนาที่กิ่วใครเล่าจะขุดดินใส่...
ควายน้อยเกิดใหม่ใครจะผูกสนตะพาย----------ปล่อยให้ลูกเมียอยู่กับท้องนา
เหมือนดังเอามือกุมตาหมดความหมาย
จะมีก็แต่ผู้เป็นลูกชายไว้สืบเชื้อสาย...
ชาวนาต่อไป