คอร์ด ดาวตก-After Blues Moon

ดาว ดาวตก จากฟ้ามากี่ดวงไม่รู้เท่าไร จะนอนนับด้วยกันมีฉันและเธอเรื่อยไป และอยู่ตรงนี้ตลอดไป มองดูดาวอยู่ในคืนที่สวยงาม ดาว ดาว ร่วงจากฟ้ามา กี่หมื่นนับพันดวงใหญ่ ตกลงสู่พื้นดินร่วงรินหายไปทันใด แต่ยังมีฉันคงอยู่กับเธอ ไม่เหมือนดาวที่ตกจากฟ้า

เนื้อเพลง: ดาวตก - After Blues Moon

คำร้อง/ทำนอง : Basketpond | เรียบเรียง : After Blues Moon
คืนนี้ช่างสวยงาม เมฆลอยผ่านฟ้า
อยากจะชวนเธอไปด้วยกัน ออกไปดูจันทร์
และดวงดารา----------คืนนี้ช่างเป็นใจ ฟ้าใสกระจ่างตา และหมู่ดาว
นับร้อยพัน เพียงเท่านั้น ก็เป็นคืน ที่ฝันไป----------* ดาว ดาวตก จากฟ้ามากี่ดวงไม่รู้เท่าไร
จะนอนนับด้วยกันมีฉันและเธอเรื่อยไป
และอยู่ตรงนี้ตลอดไป มองดูดาวอยู่ในคืนที่สวยงาม
ดาว ดาว ร่วงจากฟ้ามา กี่หมื่นนับพันดวงใหญ่
ตกลงสู่พื้นดินร่วงรินหายไปทันใด
แต่ยังมีฉันคงอยู่กับเธอ ไม่เหมือนดาวที่ตกจากฟ้า----------บนท้องฟ้ามีแสงดาว ส่องระยิบระยับพราว
อยู่อย่างนั้น----------(ซ้ำ *) ----------ไม่เหมือนดาวที่ตกจากฟ้า