คอร์ด ดูเอง-แอม เสาวลักษณ์

รู้ไหมจากครั้งที่เธอไป ที่เธอทำลายทุก ๆ อย่าง รู้ไหมว่าฉันเป็นไงบ้าง แตกต่างจากเดิมไปเพียงไหน สูญเสียจนเกือบตายทั้งเป็น หนาวร้อนยากเย็นที่ต้องผ่าน หมดความหวัง หมดความฝัน ล้มละลาย
สงสัยใครรู้ก็ดู...

เนื้อเพลง: ดูเอง - แอม เสาวลักษณ์

ศิลปิน แอม เสาวลักษณ์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
รู้ไหมจากครั้งที่เธอไป ที่เธอทำลายทุก ๆ อย่าง รู้ไหมว่าฉันเป็นไงบ้าง แตกต่างจากเดิมไปเพียงไหน สูญเสียจนเกือบตายทั้งเป็น หนาวร้อนยากเย็นที่ต้องผ่าน หมดความหวัง หมดความฝัน ล้มละลาย
* สงสัยใครรู้ก็ดูเอา เมื่อความเป็นเรานั้นสิ้นไป ดูเองให้เห็นให้พอใจ ว่าเธอทำใครให้เจ็บช้ำ
** เพราะฉันมันไม่เหมือนคนเดิม ทุกข์ร้อนคอยเติมให้คนเปลี่ยน เมื่อความช้ำ ให้บทเรียน เหลือจะทน
*** รู้เห็นให้พอใจ ทำใครให้เสียคน ทำใครให้ทุกข์ใจทุกข์ทน ให้ช้ำจนจะปางตาย (ซ้ำ
* /
** /
*** / ***)