คอร์ดเพลง ตาตี๋ - คาราบาว

ตาตี๋ไต่ต้นตาล ตาตี๋ตกตาล ตอตาลตําตูด ตาตี๋ตกต้นตาล ตอตาลตําตูดตายใต้ต้นตาล ตาตี๋ไต่ต้นตาล ตาตี๋ตกตาล ตอตาลตําตูด
คอร์ดเพลง ตาตี๋ ของ ศิลปิน คาราบาว เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::ตาตี๋ไต่ต้นตาล ตาตี๋ตกตาล ตอตาลตําตูด ...

เนื้อเพลง: ตาตี๋ - คาราบาว

ศิลปิน คาราบาว | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ตาตี๋ไต่ต้นตาล ตาตี๋ตกตาล ตอตาลตําตูด ตาตี๋ตกต้นตาล ตอตาลตําตูดตายใต้ต้นตาล ตาตี๋ไต่ต้นตาล ตาตี๋ตกตาล ตอตาลตําตูด ตาตี๋ตกต้นตาล ตอตาลตําตูดตายใต้ต้นตาล ตาตี๋ไต่ต้นตาล ตาตี๋ตกตาล ตอตาลตําตูด ตาตี๋ตกต้นตาล ตอตาลตําตูดตายใต้ต้นตาล โบราณท่านกล่าวไว้ว่า ทรัพย์สินเงินตราเป็นของนอกกาย แต่คนต้องกินต้องใช้ อย่างรายตาตี๋ต้องไต่ต้นตาล ปีนตาลเอาลูกตาลสุก หากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงตัว ถึงเฒ่าชราตามัว หากแมน้หวาดกลัวคงไม่มีกินมีกิน ตาตี๋ไต่ต้นตาล ตาตี๋ตกตาล ตอตาลตําตูด ตาตี๋ตกต้นตาล ตอตานตําตูดตายใต้ต้นตาล ทรัพย์สินโดยสุจริต หล่อเลี้ยงชีวิตโดยภาคภูมิใจ ต้นตาลนั้นเป็นต้นไม้ ลําต้นตรงใหญ่ยอดตาลอยู่สูง ลูกตาลแขวนห้อยโตงเตง ยอดตาลโคลงเคลงตามกระแสลม ตาตี๋ไต่ตาลนานนม ให้คนได้ชมได้ชิมลิ้มรสตาล ตาตี๋ไต่ต้นตาล ตาตี๋ตกตาล ตอตาลตําตูด ตาตี๋ตกต้นตาล ตอตานตําตูดตายใต้ต้นตาล ตาตี๋ไต่ต้นตาล ตาตี๋ตกตาล ตอตาลตําตูด ตาตี๋ตกต้นตาล ตอตานตําตูดตายใต้ต้นตาล ถึงมือจะเหนียวมันก็เกี่ยวกับสังขาร (ถึงมือจะเหนียวมันก็เกี่ยวกับสังขาร) ถึงมีความชํานาญยังเกิดอาการพลั้งพลาด (พรวดยังเกิดอาการพลั้งพลาด) ไม่ใช่เรื่องประหลาดเขาพลาดพลั้งจริง ๆ อย่าว่าแต่คนเลยลิงยังเคยดิ่งพสุธา ชีวิตเป็นอนิจจัง ถึงคราวผุพังยังธรรมดา อย่างตาคี๋กําเนิดมา เป็นลูกท้องนาอาชีพเก็บตาล รสหวานรสตาลจากต้น หญิงชายทุกคนเข้าใจได้ดี แต่ชีวิตชายชื่อตาตี๋ไม่ถึงขวบปีก็หลงลืมกันไป (มีเพียงผ้าเหลืองผ้าขาวที่ชาวบ้านพันไว้โคนต้น) อนุสาวรีย์คนจน (อนุสาวรีย์คนจน) ถึงกันแดดกันฝน ก็แค่โคนต้นตาล ตาตี๋ไต่ต้นตาล ตาตี๋ตกตาล ตอตาลตําตูด ตาตี๋ไต่ต้นตาล ตาตี๋ตกตาล ตอตาลตําตูด ตาตี๋ไต่ต้นตาล ตาตี๋ตกตาล ตอตาลตําตูด ตาตี๋ไต่ต้นตาล ตาตี๋ตกตาล ตอตาลตําตูด ตาตี๋ไต่ต้นตาล ตาตี๋ตกตาล ตอตาลตําตูด