คอร์ด ต้นขับขี่-พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ไฟแดงก็มีสิบตี กว่า ๆ ปีหน้าก็อาจได้ สิบโท เห็นมอเตอร์ไซค์ แล้วก็ร้องโอ้โฮ้ โอ้โฮ้โอ้โฮ้ ต้องขอใบขับขี่ เหล่าเฉ้งละเป็นคนปราดเปลื่อง รู้เรื่องใบไม้อย่างดี แต่ใบ ละที่นายสิบตี ว่าใบขับขี่ มันเป็นยังไง

เนื้อเพลง: ต้นขับขี่ - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คำร้อง : น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
* โร...เลีย... ของราวน่าอยู่ คุครูใจดีทุกโค
เด๊ะ ๆ ก็ม่าซุกโซ ราทุกโค ชอบปาโร...เลีย...
ชอบปาชอบปา โร...เลีย...----------(ซ้ำ *) ----------บนดอยมีดาวอยู่ใกล้ พงไพรมีนกกะละเมิ๊บ
มงเย้า ละกระเหรี่ยงมูเซอ อีก้อ ละลีซอ อาข่า
เป็นไทย ละกันทุกหมู่เหล่า เทียมเท่าผืนดินแผ่นฟ้า
ย๊ะก๋าน ย๊ะไฮ่ ย๊ะนา ลูกเต้าก็ส่งเข้าโรงเรียน----------(ซ้ำ *) ----------เหล่าเฉ้งเรียนเก่งฉลาด ก็เปลื่องปราดจนโตเต็มหนุ่ม
เอาของดอยไปขายที่ลุ่ม ของดอยก็เอาไปขายที่ลุ่ม
มอเตอร์ไซค์ ละขี่ไปในเมือง มอเตอร์ไซค์ละขี่ไปในเมือง----------** มอเตอร์ไซด์เหล่าเฉ้งเก่า ๆ ใครเล่าจะคิดว่ามันวิ่งได้
ไฟเลี้ยว ไฟหน้า ไฟท้าย เอาไฟฉายมาทำเอาแทน
บังโคลนหน้ามันก็ไม่มี บังโคลนหลังก็อย่าหวังล่ะว่าจะมี
ไม่มีละมันก็เป็นผลดี ผลดีละตรงไปติดขี้โคลน
เบาะนั่งละเอียงห้อยนั่งโหน
เวลาจะติด เข็นกระตุก เข็นกระตุก
กระตุก กระตุ๊ก กระตุก กระตุ๊กเดี๋ยวมันก็ติด
กระตุก กระติด แล้ววิ่งไปติดไฟแดง----------*** ไฟแดงก็มีสิบตีกว่า ๆ ปีหน้าก็อาจได้สิบโท
เห็นมอเตอร์ไซค์ แล้วก็ร้องโอ้โฮ้
โอ้โฮ้โอ้โฮ้ ต้องขอใบขับขี่
เหล่าเฉ้งละเป็นคนปราดเปรื่อง รู้เรื่องใบไม้อย่างดี
แต่ใบ ละที่นายสิบตรี ว่าใบขับขี่ มันเป็นยังไง
เป็นยังไง ละไอ้ใบขับขี่ บอกหน่อยซิ ว่าต้นเป็นยังไง
เป็นยังไง ละไอ้ต้นขับขี่ บอกหน่อยซิ จะเด็ดใบมาฝาก----------(ซ้ำ **, ***) ----------เป็นยังไง ละไอ้ใบขับขี่ บอกหน่อยซิ ว่าต้นเป็นยังไง
เป็นยังไง ละไอ้ต้นขับขี่บอกหน่อยซิ จะเด็ดใบมาฝาก…