คอร์ด ที่ใดมีรัก-Romantic Comedies

เค้าว่ากันว่า ที่ใดมีความรัก ที่นั่นจะมีทุกข์ อาจจะมีความสุข แต่ไม่เท่าทุกใจ อยากจะสมหวัง แต่ต้องผิดหวัง อาจเพราะคาดหวัง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ และฉันเองก็คิดเหมือนกัน วันนี้ฉันจะขอยืนยัน เมื่อที่ใดที่มีคว...

เนื้อเพลง: ที่ใดมีรัก - Romantic Comedies

ศิลปิน Romantic Comedies | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เค้าว่ากันว่า ที่ใดมีความรัก ที่นั่นจะมีทุกข์ อาจจะมีความสุข แต่ไม่เท่าทุกใจ อยากจะสมหวัง แต่ต้องผิดหวัง อาจเพราะคาดหวัง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ และฉันเองก็คิดเหมือนกัน วันนี้ฉันจะขอยืนยัน เมื่อที่ใดที่มีความรัก ที่นั่นจะมีทุก ทุก ทุก ทุก ทุกอย่างที่เคยต้องการ ที่ใดมีรักจะมีทุกอย่าง เหมือนฉันมีเธอข้าง ๆ ก็ไม่เคยขาดในสิ่งไหน ๆ ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก ทุก ทุก ทุกอย่างที่เคยฝันไว้ เหมือนสวรรค์นั้นมีจริง ๆ และอยู่ไม่ไกล เมื่อที่ใดที่มีความรัก ที่นั่นจะมีทุก ทุก ทุก ทุก ทุกอย่างที่เคยต้องการ ที่ใดมีรักจะมีทุกอย่าง เหมือนฉันมีเธอข้าง ๆ ก็ไม่เคยขาดในสิ่งไหน ๆ ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก ทุก ทุก ทุกอย่างที่เคยฝันไว้ เหมือนสวรรค์นั้นมีจริง ๆ และอยู่ไม่ไกล ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก ทุก ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก ทุก ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก ทุก ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก ทุก ทุก ทุกอย่าง