คอร์ด ทุก ๆ สิ่ง-Footprint 3

ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์ พระองค์เป็น ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่าง ที่ข้าต้องการ ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใด ๆ นอกจากหัวใจ

เนื้อเพลง: ทุก ๆ สิ่ง - Footprint 3

คำร้องทำนอง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล | เรียบเรียง : Danny Brown
ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่
ให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ สุดความคิดทั้งหัวใจ
ให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว----------* ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง
ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์
พระองค์เป็น ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่าง
ที่ข้าต้องการ ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใด ๆ นอกจากหัวใจ
พระองค์ทำ ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่าง ให้มีความหมาย
ทำให้ข้า ได้มาพบและได้มาเป็น ของพระองค์----------(ซ้ำทั้งหมด)  (*) ----------พระองค์เป็น ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่าง ที่ข้าต้องการ
ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใด ๆ นอกจากหัวใจ
พระองค์ทำ ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่าง ให้มีความหมาย
ทำให้ข้า ได้มาพบและได้มาเป็น ของพระองค์