คอร์ด บอลลูน-Paradox

มาเถิด เติมรักให้เต็มลูกโป่ง เติมหัวใจเราให้พองใหญ่ เต็มหัวใจอย่างบอลลูน มาเติมรักจนอิ่มจนล้นจนป่อง สูบรักจนเป่งจนหัวใจป่อง ล่องลอย ไปกับความสุขล้นปรี่

เนื้อเพลง: บอลลูน - Paradox

คำร้อง : อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา, Paradox
เหล่าบอลลูนมันลอยกันอยู่ในฟ้าดูงาม
มองจนเพลินดูไปก็น่าลอยตาม
หากใจเรามันพองเป็นอย่างกับลูกบอลลูน
เธอคอยเติมให้ความรักเราพองตาม----------* มาเถิด เติมรักให้เต็มลูกโป่ง
เติมหัวใจเราให้พองใหญ่ เต็มหัวใจอย่างบอลลูน----------** มาเติมรักจนอิ่มจนล้นจนป่อง
สูบรักจนเป่งจนหัวใจป่อง ล่องลอย
ไปกับความสุขล้นปรี่----------อยากมีเธอมาเติมมาแต่งมาสนใจกัน
คอยดูแลมาทำให้โลกงามตา
แบ่งปันกำลังใจให้รักกระดุ๊กกระดิ๊กซ่า
เป็นพลังให้เราทุกช่วงเวลา----------(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ *, **) ----------ปาดาดั๊บปา จะลอยบนฟ้าสีคราม
ปาดาดั๊บปา ปาดาดั๊บปา
ปาดาดั๊บปา จะลอยบนฟ้าสวยงาม
ปาดาดั๊บปา ปาดาดั๊บปา ปาดับปั๊บปั๊บปา