คอร์ด บัว-Butterfly

แย้มกลีบ...รักระวี คือวจีขับขาน เผยกลีบ...แย้มบาน บัวงามพบความชื่นใจ แย้มกลีบ...รักระวี คือวจีขับขาน เผยกลีบ...แย้มบาน ขานรับแสงอันอุ่นไอ เติบโตมา ทะยานมากล้าแกร่ง ฝ่าคลื่นแรง แฝงเพลง...

เนื้อเพลง: บัว - Butterfly

ศิลปิน Butterfly | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
แย้มกลีบ...รักระวี คือวจีขับขาน เผยกลีบ...แย้มบาน บัวงามพบความชื่นใจ แย้มกลีบ...รักระวี คือวจีขับขาน เผยกลีบ...แย้มบาน ขานรับแสงอันอุ่นไอ เติบโตมา ทะยานมากล้าแกร่ง ฝ่าคลื่นแรง แฝงเพลงกรรม คือความมั่นใจ ในวิถีธรรม หวังเพียงแสงฉ่ำความดี หวังดวงสุรีย์ แย้มคลี่บัวมา อาบธรรมฉาบฉ่ำชื่นใจ ได้ปัญญา (ซ้ำทั้งหมด)
ป้ายกำกับ: คอร์ด บัว, คอร์ดเพลง, คอร์ดเพลงของ Butterfly, ฝึกกีต้าร์เพลง บัว ง่าย ๆ, วิธีฝึกกีต้าร์ ด้วยตัวเอง, เนื้อเพลง บัว คอร์ด