คอร์ด บาดเล็กเจ็บลึก-Black Head

ก็เป็นเรื่องราวขาดขาดเกินเกิน ที่ชีวิตบังเอิญต้องเจอ เรื่องเขาและเธอกับฉัน เมื่อไรที่เราจะได้มีกัน ก็ต้องวันที่เธอหมองหม่น ต้องให้เขาเป็นคนกระทำ บาดเล็กเล็กในความรู้สึก เจ็บลึกลึกในใจประจำ เมื่อเธอช้ำ...

เนื้อเพลง: บาดเล็กเจ็บลึก - Black Head

ศิลปิน Black Head | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ก็เป็นเรื่องราวขาดขาดเกินเกิน ที่ชีวิตบังเอิญต้องเจอ เรื่องเขาและเธอกับฉัน เมื่อไรที่เราจะได้มีกัน ก็ต้องวันที่เธอหมองหม่น ต้องให้เขาเป็นคนกระทำ บาดเล็กเล็กในความรู้สึก เจ็บลึกลึกในใจประจำ เมื่อเธอช้ำกลับมา มีน้ำตาเพราะใคร ได้แต่รับฟังความรู้สึก ได้แต่นึกถึงคำปลอบใจ ให้เธอหายเศร้าซึม ลืมเขาไป.....ชั่วคราว แค่คนที่เธอเรียกว่าคนดี ที่เธอเห็นเป็นเพื่อนสนิท คิดถึงเป็นคนสุดท้าย ก็เป็นเรื่องจริงที่ต้องทำใจ สิ่งที่ฉันนั้นได้ประจักษ์ คำว่ารัก...ไม่ยุติธรรม บาดเล็กเล็กในความรู้สึก เจ็บลึกลึกในใจประจำ เมื่อเธอช้ำกลับมา มีน้ำตาเพราะใคร ได้แต่รับฟังความรู้สึก ได้แต่นึกถึงคำปลอบใจ ให้เธอหายเศร้าซึม ลืมเขาไป.....ชั่วคราว ก็เป็นเรื่องจริงที่ต้องทำใจ สิ่งที่ฉันได้ประจักษ์ คำว่ารักไม่ยุติธรรม บาดเล็กเล็กในความรู้สึก เจ็บลึกลึกในใจประจำ เมื่อเธอช้ำกลับมา มีน้ำตาเพราะใคร ได้แต่รับฟังความรู้สึก ได้แต่นึกถึงคำปลอบใจ ให้เธอหายเศร้าซึม ลืมเขาไป.....ชั่วคราว ทำเหมือนมีแต่เรา...