คอร์ด ประโยคบอกเล่า - Ost. ชัมบาลา-Greasy Cafe

เรา นั้น เป็นเพียง ส่วนหนึ่ง เธอ ฉัน เป็นเพียง ส่วนหนึ่งที่เป็น
เมื่อทุก ๆ การขยับ เคลื่อนไป ของช่วงเวลาที่อาจ ขาดหายไป หากไม่มีการเชื่อมต่อ ของสิ่งใด แม้แต่เธอกับฉัน
โปรดจงบอกฉันมาเสียเถ...

เนื้อเพลง: ประโยคบอกเล่า - Ost. ชัมบาลา - Greasy Cafe

ศิลปิน Greasy Cafe | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เรา นั้น เป็นเพียง ส่วนหนึ่ง เธอ ฉัน เป็นเพียง ส่วนหนึ่งที่เป็น
* เมื่อทุก ๆ การขยับ เคลื่อนไป ของช่วงเวลาที่อาจ ขาดหายไป หากไม่มีการเชื่อมต่อ ของสิ่งใด แม้แต่เธอกับฉัน
** โปรดจงบอกฉันมาเสียเถิด เรื่องราวที่เกิด ข้างในหัวใจของเธอ โปรดจงบอกฉันมาเสียที ถ้อยความที่มี ที่เธอรู้สึกต่อฉัน (เพราะพรุ่งนี้มันคงอาจสายไป อาจไม่มีฉันอยู่) ความ ลับ ในใจ ของเธอ ไม่อาจ รู้ เกินการจะพบเจอ (ซ้ำ *, **) หากพรุ่งนี้ไม่มีเราอีก ไม่มีแล้วซึ่งเรากันอีก และหากนี่คือ วันสุดท้ายที่เราได้มี (ซ้ำ **, **)