คอร์ด ปล่อย-Greasy Cafe

แด่ การ เกิด ของฉันและเธอ และความทรงจำต่าง ๆ แด่ คืน และวัน ที่การแค่มีซึ่งกัน ไม่พอต่อเธอ ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อย ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อย ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อย

เนื้อเพลง: ปล่อย - Greasy Cafe

ศิลปิน Greasy Cafe | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
แด่ การ เกิด ของฉันและเธอ และความทรงจำต่าง ๆ แด่ คืน และวัน ที่การแค่มีซึ่งกัน ไม่พอต่อเธอ ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อย ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อย ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อยความคาดหวังลงก่อน แล้วเพียงแค่เธอ เปลี่ยน แล้วเพียงแค่เธอ เปลี่ยน แล้วเพียงแค่เธอ เปลี่ยนสิ่ง ที่อยู่ในใจ แด่ ความสุข และทุกช่วงตอน รอยยิ้ม น้ำตา มากมาย แด่ การ เป็นไป ที่มี เส้นชัยแสนไกลของเธอขึงไว้ ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อย ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อย ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อยความคาดหวังลงก่อน แล้วเพียงแค่เธอ เปลี่ยน แล้วเพียงแค่เธอ เปลี่ยน แล้วเพียงแค่เธอ เปลี่ยนสิ่ง ที่อยู่ในใจ เพราะเธอ เพราะเธอ (ถ้าเพียงแค่เธอปล่อย) ก็จะไม่มีวันนี้ (ถ้าเพียงแค่เธอปล่อย) ก็จะไม่มีวันนี้ ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อย ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อย ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อยความคาดหวังลงก่อน แล้วเพียงแค่เธอ เปลี่ยน แล้วเพียงแค่เธอ เปลี่ยน แล้วเพียงแค่เธอ เปลี่ยนสิ่ง ที่อยู่ในใจ