คอร์ด ผมไม่ใช่วัว-Fly

ใครจะสั่งไป ใครจะสั่งมา ใครเป็นคนออกคำสั่ง คุณจะสั่งใคร ผมไม่อยากฟัง ผมไม่ชอบเสียงดังดัง คุณจะสั่งใคร คุณก็สั่งไป เชิญเลย เชิญออกคำสั่ง ใครจะเชื่อคุณ ผมไม่เชื่อคุณ คุณมาสั่งผมไม่ฟัง
ใครใครก็รู้ด...

เนื้อเพลง: ผมไม่ใช่วัว - Fly

ศิลปิน Fly | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ใครจะสั่งไป ใครจะสั่งมา ใครเป็นคนออกคำสั่ง คุณจะสั่งใคร ผมไม่อยากฟัง ผมไม่ชอบเสียงดังดัง คุณจะสั่งใคร คุณก็สั่งไป เชิญเลย เชิญออกคำสั่ง ใครจะเชื่อคุณ ผมไม่เชื่อคุณ คุณมาสั่งผมไม่ฟัง
* ใครใครก็รู้ดี ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องสั่งผม ให้ทำอะไร
** ผมมันไม่ใช่วัว นี่ นา ผมมันไม่ใช่ควาย นี่ นา ผมมันไม่ใช่แมว ที่น่าเอ็นดูเชื่อฟัง เพราะว่าผมมันไม่ใช่วัว นี่ นา ผมมันไม่ใช่ควาย นี่ นา ผมก็มีสมอง ผมก็คนเหมือนกัน พูดกับผมดีดีก็ยอม ใครมาสั่งการ เป็นเผด็จการ มันไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่ คุณจะควบคุม ผมไม่ยอมนะ ผมประชาธิปไตย ใครคือผู้นำ ใครคือผู้ตาม คงจะต้องถกกันใหม่ เราก็เท่ากัน คนน่ะเท่ากัน เราต้องก้าวพร้อมกันไป(ซ้ำ *, **)...(ซ้ำ *, **) พูดดีดีก็ยอม ก็ผมมันไม่ใช่วัว และผมก็ไม่ใช่ควาย พูดดีดีก็ยอม