คอร์ด ฝันบิดา-ชาติ สุชาติ The Voice

เราทุกคน ที่อาศัยบนปลายขวานถึงด้ามจับ ต่างมีบิดา มีองค์ราชาที่เรารักและศรัทธา ผ่านกาลเวลา บิดานำพาสายตาพบแสงตะวัน สร้างสรรค์ชีวิต สอนสั่งความคิด ให้รู้ว่าไหนที่เรียกว่าผิด ให้เราทุกคนได้พบความพอเพียง ...

เนื้อเพลง: ฝันบิดา - ชาติ สุชาติ The Voice

ศิลปิน ชาติ สุชาติ The Voice | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เราทุกคน ที่อาศัยบนปลายขวานถึงด้ามจับ ต่างมีบิดา มีองค์ราชาที่เรารักและศรัทธา ผ่านกาลเวลา บิดานำพาสายตาพบแสงตะวัน สร้างสรรค์ชีวิต สอนสั่งความคิด ให้รู้ว่าไหนที่เรียกว่าผิด ให้เราทุกคนได้พบความพอเพียง ต้องการเพียงพอประมาณ เดินบนทางสายกลาง ไม่หนาไม่บาง จะเดินตามทางคำสั่งสอน จะรักกัน เพราะเราคือพี่น้องกัน ใต้ตะวันเดียวกัน ใต้พระองค์เดียวกัน สานฝันของบิดาท่านให้เป็นจริง ฝันบิดา ที่ต้องเคยแลกมาด้วยน้ำตา อ่อนล้าเท่าไร ที่มองไปเห็นเลือดไทยแตกสายใย จากนี้ต่อไป จะไม่ต้องการสูงเกินกว่าใคร จากนี้จากใจ จะไม่แย่งชิงแข่งขันกันเป็นใหญ่ จะพอเพียง ต้องการเพียงพอประมาณ เดินบนทางสายกลาง ไม่หนาไม่บาง จะเดินตามทางคำสั่งสอน จะรักกัน เพราะเราคือพี่น้องกัน ใต้ตะวันเดียวกัน ใต้พระองค์เดียวกัน สานฝันของบิดาท่าน จะรักกัน เพราะเราคือพี่น้องกัน ใต้ตะวันเดียวกัน ใต้พระองค์เดียวกัน สานฝันของบิดาท่านให้เป็นจริง