คอร์ด มันใหญ่มาก-Superband

ทำอย่างไร คนที่มีมากมาย จะทำอย่างไร ต่างคนก็มีความต่าง ในวันที่เรา จะทำให้มันเปลี่ยนไป ในวันที่เรา ได้พร้อมมาอยู่ด้วยกัน จะเป็นอย่างไร หากรวมได้เป็นหนึ่งเดียว เจอกันเรามัน รวมกันแล้วมันยิ่งใหญ่ จะเป็น...

เนื้อเพลง: มันใหญ่มาก - Superband

ศิลปิน Superband | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ทำอย่างไร คนที่มีมากมาย จะทำอย่างไร ต่างคนก็มีความต่าง ในวันที่เรา จะทำให้มันเปลี่ยนไป ในวันที่เรา ได้พร้อมมาอยู่ด้วยกัน จะเป็นอย่างไร หากรวมได้เป็นหนึ่งเดียว เจอกันเรามัน รวมกันแล้วมันยิ่งใหญ่ จะเป็นอย่างไร ถ้าคนที่มีมากมาย มารวมพลัง เพื่อสร้างในสิ่งที่ฝัน
* จุดหมายเดียวกัน จะไกลแสนไกลแค่ไหน (มาทำให้เป็นเช่นฝัน) ก็พร้อมยอมเหนื่อย ไปด้วยกัน
** ได้โปรดมามันอีกครั้ง (ฝัน) รวมกันสู่โลกเดียวกัน จุดหมายเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ทุกคนพร้อมยอมเหนื่อย เพื่อวันยิ่งใหญ่ ระเบิดพลังแห่งฝันรวมกันสู่โลกเดียวกัน และพร้อมมามันอีกมากมาย เพราะเมื่อฝันร่วมกัน แล้วมันใหญ่มาก เป็นประสบการณ์ ที่ทำให้เราผูกพัน เป็นประสบการณ์ ที่มีพลังยิ่งใหญ่ ออกมา ออกมา เปลี่ยนแปลงให้โลกเปลี่ยนไป มารวมพลัง และเชื่อในสิ่งที่ฝัน (ซ้ำ *, **)...(ซ้ำ **) ระเบิดพลังสู่ฟ้า ปลดปล่อยพลังออกมาพร้อมกัน ระเบิดพลังออกไปด้วยกัน ให้มันยิ่งใหญ่ด้วยกัน (เป็นประสบการณ์) สร้างฝันยิ่งใหญ่ (ให้เราผูกพัน) ก้าวเดินก้าวใหม่ (ให้โลกเปลี่ยนไป) ให้มันยิ่งใหญ่ (และเชื่อในสิ่งที่ฝัน)