คอร์ด มาลัย-คาราบาว

ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ขอเศษสตางค์แบ่งปัน หนูน้อยกํานัลด้วยพวงมาลัย คือนํ้าใจของท่าน ผูกพันภาระอันยิ่งใหญ่ ผูกใจเขาใช่ผูกใจใคร คล้องพวงมาลัย คล้องไทยร่วมกัน

เนื้อเพลง: มาลัย - คาราบาว

อัลบั้ม : Vol. 6 อเมริโกย (1985)
ทั้ง ๆ ที่ทน ที่ทนทุกข์ทรมาน
แดดเผาเสียจนดํากร้าน แต่ความสงสารมักวิ่งสวนทาง
สัญญาณไฟจอด ออดอ้อนทําบุญศุลทาน
มีดอกไม้หอม ๆ ตูมบาน มาลัยเป็นพวงสองพวงห้าบาท
แสงแดดแผดร้อน สอดส่องสายตาจับจ้อง
ขาก้าวเดิน ปากป่าวร้อง สองมือทํางานเช็ดถูกระจก
คือนํ้าใจของลูก ผูกพันภาระอันยิ่งใหญ่
ทดแทนคุณแม่ที่แก่เกินไป นั่งร้อยมาลัย ณ ริมฟุตบาท----------* ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน
ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน
ขอเศษสตางค์แบ่งปัน หนูน้อยกํานัลด้วยพวงมาลัย----------** คือนํ้าใจของท่าน ผูกพันภาระอันยิ่งใหญ่
ผูกใจเขาใช่ผูกใจใคร คล้องพวงมาลัย
คล้องไทยร่วมกัน----------(ซํ้า * , **) ----------ระทมขมขื่น กลํ้ากลืนฝืนทนทําไป
ในหน้าที่ของตํารวจไทย ต้องอึดอัดใจไล่จับความจน
เพราะคนเป็นตํารวจ ตรวจตราย่อมมีเหตุผล
มาลัยทําไปเพราะอับจน ให้ตํารวจจับโจรเสียยังดีกว่า
สงสารเด็กน้อย มาลัยรบกวนผู้ใหญ่
ผู้รับผิดชอบประเทศผไท ท่านคิดอย่างไรปัญหายังงี้----------*** จึงขอแนะนําว่า ลงมาขายมาลัยซิ
ท่านจะรู้คําตอบได้ดี ว่าที่ท่านคิดมันผิดหรือถูก----------(ซํ้า ***)